PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Święty Józef i polscy kapłani


Narodowym centrum kultu św. Józefa w Polsce jest Kalisz, bo tam
znajduje się cudowny wizerunek świętego Patriarchy- czczony już od ponad
350 lat. W 1770 roku obraz uznano za cudowny, a w 1783 roku papież Pius
VI nakazał go koronować złotymi koronami. Jest to zatem jeden z
najstarszych koronowanych wizerunków świętego Józefa na świecie.
W czasie drugiej wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Dachau
przetrzymywano 1775 polskich kapłanów katolickich. Tylko około 900 z
nich przeżyło! Pod koniec wojny rosła obawa, że w trakcie likwidacji
obozu może dojść do wymordowania wszystkich więźniów. 22 kwietnia 1945
roku grupa kapłanów z diecezji włocławskiej rozpoczęła nowennę do
świętego Józefa o ocalenie. Wszyscy kapłani oraz wielu świeckich
powierzyło się świętemu Patriarsze, obiecując w wypadku uratowania m.in.
szerzenie kultu św. Józefa i pielgrzymki do Jego sanktuarium w Kaliszu.
W niedzielę 29 kwietnia o 17.00 obóz wyzwolili Amerykanie, którzy razem
z ocalonymi odmówili modlitwę "Ojcze nasz". Okazało się, że wyzwolenie
nastąpiło w ostatniej chwili. Wśród obozowych dokumentów znaleziono
bowiem plan celowego wzniecenia pożaru o godzinie 21.00 tego dnia. Pożar
miał być sygnałem dla stacjonującej w pobliżu dywizji Waffen SS
"Wiking", by rozpocząć zrównywanie obozu z ziemią i wymordowanie
wszystkich więźniów.
Święty Józef uratował w ten sposób dziewięciuset kapłanów. Zachęcam
wiernych do gorącej i ufnej modlitwy do św. Józefa za Kościół, rodziny i
kapłanów!

28.IV.A.D.2021, w oktawę św. Józefa Patrona Kościoła

ks. Rafał Trytek ICR

Powrót